Projektiassistentti, Talent Tampere & Markkinointi

Maiju Viiki

Työni on aktivoida kansainvälisesti verkostoituneita ihmisiä levittämään kontakteilleen tietoa Tampereen kaupunkiseudusta erinomaisena matkailu-, opiskelu- ja asuinkaupunkina sekä loistavana liiketoimintaympäristönä. Tätä työtä tehdään Tampere Ambassador -verkostossa, jota kehitän ja koordinoin.

Palvelen myös linkkinä yritysten ja kansainvälisen osaajaverkoston välillä. Verkoston tavoitteena on yhdistää suomalaiset ja ulkomaalaiset yritykset yhä kansainvälisempään ja tuottavampaan liiketoimintaan.